Visjon

Følge Jesus sammen

Kirken Kristen Tjeneste ønsker å bety en forskjell i menneskers liv, både i våre nærområder og resten av verden, ved å dele de gode nyhetene om Jesus, og at frelsen er tilgjengelig for alle som vil ta imot Jesus som sin frelser. Vi ønsker derfor å nå ut med evangeliet til alle mennesker, slik at de kan bli berørt av Jesus og bli etterfølgere av han. En nøkkel i dette er den lokale kirken som et godt felleskap, der man opplever tilhørighet, verdi og aksept, og får brukt de gaver og talenter Gud har gitt i tjeneste for han. Vi ønsker å være et sted der du kan bli bygget opp i din tro, slik at den blir et stødig fundament i livet ditt. Derfor er undervisning fra Bibelen viktig for oss, både på søndagsgudstjenester, i søndagsskolen, husgrupper og ungdomstreff. Samtidig er det viktig for oss å formidle evangeliet til de deler av verden der evangeliet om Jesus ikke er så kjent, og derfor støtter vi flere misjonsprosjekter i andre land

Bibelvers som har vært viktige for vår kirke er:

Joh 13:14: Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter.

Joh 17:23: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. 

Ef 4:11-12: Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp

Luk 4: 18-19: Herrens Ånd er over meg,
           for han har salvet meg
           til å forkynne et godt budskap for fattige.
           Han har sendt meg for å rope ut
           at fanger skal få frihet
           og blinde få synet igjen,
           for å sette undertrykte fri
          og rope ut et nådens år fra Herren.

Jes 54:2:  Lag større plass i teltet ditt,
          spenn teltdukene ut, spar ikke på dem,
          gjør snorene lange, slå pluggene fast!

Powered by Cornerstone