Gudstjeneste

Søndagens møte kl 11 er ukas høydepunkt for mange i Kristen Tjeneste. Da er vi sammen for å prise Jesus gjennom lovsang, og høre god forkynnelse. Vi ønsker at alle skal trives hos oss og legger vekt på et uformelt og inspirerende felleskap.

 Barn og ungdom er en viktig del av gudstjenesten, og vi ønsker å inkludere og synligjøre disse så mye som mulig. Det er søndagsskole for barn i alderen 0-12 år hver søndag, og denne starter 10-15 minutter inn i gudstjenesten.

Etter gudstjenesten inviterer vi alle til kaffe, te og is i vår kafé. For mange av barna spesielt er dette et høydepunkt! 

Powered by Cornerstone