Søndagsskole

Vi ønsker å være en menighet der barn og barnefamilier trives. Vi tror at dagens barn og unge er viktige for framtida.

Derfor ønsker vi spesielt å nå dem med evangeliet om Jesus!

Vi har flere tilbud for barn og unge, søndagsskole, SuperSøndag og speideren!

Søndagsskole

 

Søndagsskole

Hver søndag er det søndagsskole for aldersgruppa 0-12 år.

Barna starter hver gudstjeneste sammen med de voksne, og går så opp i søndagsskolen etter 10 - 15 minutter.
Søndagsskolen har undervisning og aktiviteter tilpasset barna.  Undervisningen følger en fast læreplan der barna lærer grunnleggende kristne verdier og bibelhistorie.

Søndagsskolen deles opp i 2 grupper:

Førskole: lek, felleskap og enkel undervisning
Skolebarn: Undervisning og aktiviteter.

Søndagsskole

 Vi legger stor vekt på at barna skal trives, finne nye venner og ha det gøy sammen.

 

 

Powered by Cornerstone