Misjon

Misjon

 

Misjon er en sentral del av menighetens visjon om å nå ut med evangeliet. Vi samarbeider med andre menigheter og organisasjoner for å gjøre dette, samt lokale menigheter i misjonslandene. 

Våre satsingsområder er:
 

Pakistan

Dr. Marqus og Yasmin Fida driver teologiske skoler i ni forskjellige byer, en Tv kanal og et menighetsplantings arbeid. I de siste 21 årene har Marqus og Yasim plantet 955 menigheter og bare i 2021 ble 189 studenter uteksaminert igjennom «Pakistan Teological Seminary» . Kristen Tjeneste har vært en aktiv, månedlig støttepartner for dette arbeidet i mange år nå, og fortsetter å hjelpe mennesker i Pakistan sammen med Marqus og Yasmin Fida

Bilde

 

Nepal/India/ Tibet

 Compassion for Asia (CFA) drives av ekteparet Sudip og Anne Lise Khadka, som og er ansatt i Menigheten Kristen Tjeneste. Hovedmålet til CFA er å tjene de unådde folkeslagene i sørøst Asia med Guds kjærlighet. CFA driver barnehjem, sponsor program, ett eldrehjem, humanitært arbeid, bibelskole, gratis utdannelse, menighetsplanting, støtter innfødte evangelister og holder leder- og evangelistiske møter.

Bilde

Syria

Vi må med sorg formidle at pastor Rashid reiste hjem til Jesus for noen uker siden. Vi lyser fred over hans minne. Etterfølgerne hans ønsker ikke videre økonomisk støtte fra oss, vi avslutter derfor innsamling til Syria. Takk til alle som i flere år har gitt til dette viktige arbeidet!

Powered by Cornerstone