Historikk

Menigheten vokste frem gjennom et husfelleskap som startet i 1978 hos Barbro og Trygve Brekke. Barbro og Trygve ledet menigheten fra starten, til de 1.januar 2018 ga lederansvaret over til Gunn Bjørg og Christian Aasland, som i dag er pastorpar i Kristen Tjeneste.

Felleskapet hadde fokus på bønn og lovprisning og en sterk brann til å tjene Jesus. Etter hvert vokste felleskapet, mennesker ble frelst og iveren etter å nå ut med evangeliet vokste.

I 1988 tok menigheten navnet Kristen Tjeneste og i 1990 ble Stiftelsen Kristen Tjeneste opprettet for å ivareta økonomi og forvaltning.

I 2010 ble den et registrert trossamfunn. Menigheten ledes i dag av et lederråd bestående av 9 personer.

Lederrådet ledes av pastor Christian Aasland.

Powered by Cornerstone