Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste


Søndag kl 11 er ukas høydepunkt for mange i Kristen Tjeneste. Da er vi sammen for å prise Jesus og høre god forkynnelse.
Vi ønsker at alle skal trives hos oss og legger vekt på et uformelt og inspirerende felleskap.

Barn og ungdom er også en viktig del av gudstjenesten og vi legger stor vekt på inkludere og synligjøre disse så mye som mulig. Barna går etter en kort stund i vår søndagsskole.

Før møtet samles vi til bønn kl 10 - en flott start på søndagen

Powered by Cornerstone